ยุคเปลี่ยนผ่านของ งานออนไลน์

แน่นอนครับไม่ว่างทำงานอะไรนั้นมันตั้งแต่สมัยอดีตคือเราเริ่มต้นมาจากการใช้ทำเกษตรกรรมหมายถึงยุคอุตสาหกรรม ทุกวันนี้อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการทำงานกับเราเป็นอย่างมากสังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเดินไปทางไหนครับแต่ละคนนั้นก็เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้กันหมดเพราะฉะนั้นแล้วทุกวันนี้โลกเราอะไรที่มันรวดเร็วว่องไวกว่าแต่ก่อนมันเยอะครับ การสร้างรายได้จากงาน ก็เช่นกันครับ ซึ่งสมัยก่อนนอนเราต้องไปทำงานตามโรงงานหรือตามสถานที่ต่างๆแต่ละยุคปัจจุบันนี้อินเตอร์เน็ตเข้ามาครอบงำของมนุษย์ งานออนไลน์ จะเป็นตัวตอบโจทย์อีกแบบหนึ่ง

สำหรับโลกยุคอินเตอร์เน็ตลองคิดดูนะครับเมื่อ 30 ปีก่อนใครจะคิดไปฝากนะครับว่าโทรศัพท์เราจะสามารถโทรคุยกันได้ สมัยก่อนนั้นยังใช้นกพิราบในการสื่อสารและการเขียนจดหมายสื่อสารหาการซึ่งอาจจะใช้เวลานานพอสมควรแต่ทุกวันนี้เพียงแค่เรากดหมายเลขก็โทรไปหากับปลายสายได้แล้วมันรวดเร็วๆนะครับการสร้างรายได้ไงมันก็สร้างได้รวดเร็วมันได้เช่นกันถ้าเราเข้าใจกฎในการทำงาน

วันนี้เราจะมาพูดเรื่องสื่อยุคเปลี่ยนผ่านกันครับ

สื่อดั้งเดิมของไทย โดยเฉพาะจากฐานธุรกิจสิ่งพิมพ์กับทีวี กำลังอยู่ในช่วงความพยายามในการปรับตัว ปรับกระบวนการทำงาน ใน 2 มิติ ทั้งระบบภายใน และระบบซึ่งสัมพันธ์กับผู้ติดตาม

เริ่มต้นจากโมเดลใหม่ที่เรียกว่า Digital-first Publishing ภายใต้ Digital Technology ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง “โมเดลการปรับตัวของสื่อดั้งเดิม…ให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวสารผ่านโลกอินเทอร์เน็ต ไม่ใช่แค่เปิด Website ขึ้นอย่างฉาบฉวย…หากปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่ แบบกลับหัวกลับหาง (Reverse Publishing) ในการรายงานข่าว (Reporting) ผลิตข้อความ (Text) นำเสนอเรื่องมัลติมีเดีย (Multimedia Stories) สำหรับ Website ก่อนจะนำเสนอสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Edition) ต่อไป ขณะที่มองลึกถึงกลไกและระบบบริหารภายในสำคัญอีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า Content Management Systems (CMS)”เคยนำเสนอมาอย่างคร่าว ๆ ในตอนที่แล้วนั้น

ความจริงแล้ว Digital-first Publishing มีความต่อเนื่องมาจากแนวทางก่อนหน้าสัก 2 ทศวรรษ หรือก่อนยุคอินเทอร์เน็ต แนวความคิดดังกล่าวมองภาพธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์แตกต่างจากอดีต มองข้ามจาก ธุรกิจสิ่งพิมพ์ (Print Media) ไปสู่ภาพใหญ่ขึ้นเรียกว่า อุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสาร (Information Industry) โดยนำเสนอแนวทางค่อนข้างชัดเจน เป็นแผนการสร้างคุณค่าข่าวสาร นำเสนอทั้งในมิติเวลา-จากข่าวเวลาจริง (Real Time) หรือการถ่ายทอดสด (Live) จนถึงระบบข้อมูลย้อนหลัง (Archive) และผ่านสื่อต่าง ๆ จากสิ่งพิมพ์ (Print) สู่วิทยุ (Broadcast) หรือจอทีวี หรือคอมพิวเตอร์ ด้วยสื่อผสมอย่างหลากหลาย (Multimedia) ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

ภายใต้กระบวนการทำงานใหม่ ทั้งแนวทาง ขอบเขตและกรอบแบบดั้งเดิม อันเป็นมรดกตกทอด (Legacy) กำลังทลายลง

—นิยามและความหมายได้หลอมรวมกัน ทั้ง “ข่าวสาร” กับ “ข้อมูล” ของ งานออนไลน์ ด้วยมุมมองเชื่อมโยงเหตุการณ์ สถานการณ์ กระแส และแนวโน้ม ในมิติต่าง ๆ ของสังคม ทั้งมีเชื่อมโยงกับโลกภายนอกมากกว่าอดีต

—หลอมทั้งลักษณะและแบ่ง งานออนไลน์ ไม่มีการแบ่งแยกข่าว เหตุการณ์ ตามกระแส อย่างกะทัดรัด ในหนังสือพิมพ์รายวัน วิเคราะห์มากขึ้นในสื่อรายสัปดาห์ นำเสนอเรื่องราวอย่างเป็นระบบ เรื่องยาว เป็นการเฉพาะ (Exclusive) ในนิตยสารรายเดือน อะไรทำนองนั้น

กล่าวอย่างกว้าง ๆ คือต้องหลอมรวมกระบวนการทำ งานสื่อสิ่งพิมพ์ดั้งเดิม เคยแบ่งประเภทตามเนื้อหาต่าง ๆ ออกจากกัน ให้เข้ามาอยู่ด้วยกัน ทั้งข่าวการเมืองเศรษฐกิจ ธุรกิจ (รวมทั้งหุ้น) สังคม ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ในอีกด้านควรอ้างอิงโมเดลทีวีดาวเทียมยุคปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย แตกต่างกันมากขึ้นกว่าเดิมไม่มีเพียง CNN หรือ BBC หากมี CBBC, Bloomberg รวมทั้ง National Geography, Discovery, History ฯลฯ แม้กระทั่ง Life Inspired หรือ LI ซึ่งเป็นของธุรกิจมาเลเซีย เชื่อว่าสัมพันธ์กับมุมมองเกี่ยวกับวิถีชีวิตในสังคมระดับภูมิภาค

เบื้องต้น Digital-first Publishing คือการหลอมรวมทั้งโมเดลดั้งเดิมจากธุรกิจสิ่งพิมพ์และทีวีข้างต้นเข้าด้วยกัน ภายใต้ความชำนาญของระบบบรรณาธิการ ด้วยมุมมองเชื่อมโยงสังคมเข้ากับยุทธศาสตร์ และรูปแบบธุรกิจเป็นตัวของตัวเอง (Unique) กระบวนทำงานดำเนินไปอย่างยืดหยุ่น บูรณาการและทันการ มิใช่แบ่งงาน แบ่งระดับความยากง่าย แบ่งพื้นที่กันทำอย่างแข็งตัวเช่นในอดีต

มีบางข้อสังเกตควรกล่าวถึง-สังคมไทยมีความเป็นไป เป็นพลวัต เชื่อมโยงกับ “การเมือง” มากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องนำเสนอข่าวการเมืองอย่างท่วมท้นจนมองข้ามมิติเกี่ยวข้องอื่น ๆ มุมมองว่าด้วยเสรีภาพทางความคิด เชื่อว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำ งานออนไลน์ ของสื่อไม่ว่ายุคใด หากแต่อ้าง “การจำกัดเสรีภาพ” ในยุครัฐบาลทหาร เป็นข้ออ้างเป็นข้อจำกัดในการปรับตัว การทำ งานออนไลน์ ที่มีผลงานคุณภาพ ย่อมสะท้อนความล้าหลังของสื่อด้วยเช่นกัน

อีกด้านหนึ่ง สังคมไทยมีพลวัต เชื่อมโยงกับโลกภายนอกมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ในภาพกว้างสื่อเชื่อมโยงกันในระดับโลกอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่บางกรณีสื่อดั้งเดิมไทยยังมีความเชื่อและพึ่งพาโครงสร้างดั้งเดิม เมื่อมองผ่านกรณีหนึ่ง เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้

กลุ่ม ทีซีซี (ไทยเจริญ) ของเจริญ สิริวัฒนภักดี เข้าซื้อกิจการ Big C (ในประเทศไทย) จาก GROUPE CASINO แห่งฝรั่งเศส เมื่อสื่อไทยไม่สามารถเข้าถึงความเคลื่อนไหวผ่านทางกลุ่มทีซีซีได้ มักอ้างอิงและแปลข่าวจากสื่อระดับโลกอีกทอดหนึ่ง แท้จริงกรณีนี้สื่อระดับโลก (กรณีนี้อ้างถึง Wall Street Journal) ได้อาศัยข้อมูลข่าวสารพื้นฐานสามารถเข้าถึงได้ทั่วไป รวมทั้งสื่อไทยด้วย นั่นคือ Website ถ้าทุกคนมีเว็บไซต์การทำ งานออนไลน์ มันจะง่ายขึ้น

การเข้าถึงข้อมูลข่าวมีความเป็นไปมากขึ้นมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นในระดับโลก (มิฉะนั้นในปัจจุบัน คงไม่มีปัจเจกตั้งตนเป็นสื่อ เป็นคู่แข่งสื่อดั้งเดิมกันอย่างมากมาย) ทั้งนี้ แต่สื่อดั้งเดิมต้องปรับความคิด ปรับกระบวนการทำ งานกันพอสมควร

ความจริงแล้ว สื่อมีความสัมพันธ์กับสังคม กับปัจเจกในฐานะผู้อ่าน ผู้ติดตาม ผู้บริโภค อย่างลึกซึ้งมานานแล้ว สื่อมีอิทธิพลต่อความคิด ความเห็น ความรู้สึกนึกคิด จนถึงพฤติกรรมการบริโภค มากกว่าสินค้าใด ๆ แต่ในยุคเก่าความสัมพันธ์อยู่ในรูปแบบค่อนข้างจำกัด ไม่มีปฏิสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเช่นปัจจุบัน

สื่อสังคม หรือ Social Media ได้เปิดพื้นที่ใหม่ ๆ นำเสนอและสื่อสารด้วยข้อมูล ข่าวสารของ งานออนไลน์  และเนื้อหาต่าง ๆ มาจากแนวคิดและกระบวนการทำงานแตกต่างจากสื่อดั้งเดิม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Consumer-Generated Media (CGM) ในด้านหนึ่งถือเป็นคู่แข่ง แต่อีกด้านหนึ่งสามารถผนึกรวมเข้ากับกระบวนการปรับตัวสื่อดั้งเดิม (ตามโมเดล Digital-first Publishing) ได้อย่างเหลือเชื่อ โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์กับสังคมกับผู้ติดตามได้อย่างกว้างขวาง และซับซ้อน

ในกรณีนี้จะไม่กล่าวถึง Social Media Marketing ในความหมายทางธุรกิจทั่วไป หากมุ่งไปยัง “กรณีตัวอย่าง” เกี่ยวกับ Content เป็นสำคัญ นี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆของการวิวัฒนาการของสื่อ สังคมออนไลน์เพราะว่าการทํา งานออนไลน์ ก็มีวิวัฒนาการได้ด้วยเช่นกัน

งานออนไลน์ สร้างโอกาสให้กับคุณ ถ้าคุณมองหา งานออนไลน์ ตอบโจทย์ชีวิตเรา
งานออนไลน์ ที่ไม่ต้องขายสินค้า งานออนไลน์ อิสระที่คุณเลือกได้ ลองพิจารณา งานออนไลน์ กันดูครับ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!
000webhost logo